Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis oraz naszą Spółkę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych
KROS CLEAN Tomasz Owsianik, 38-130 Glinik Dolny, Glinik Dolny 222a, NIP 6842099195

Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Usługi te mogą polegać m.in. na kreowaniu i przesyłaniu dokumentów z Kreatora.

Cel przetwarzania:
• świadczenie usług oferowanych w Serwisie (np. dostarczenie wykreowanych dokumentów) • marketing bezpośredni (jednak inny niż newsletter) • przesyłanie newslettera (w oparciu o umowę newslettera).

Podstawa przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:
umowa o świadczenie usług, w szczególności polegających na dostarczeniu wykreowanych dokumentów, lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu:

• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

• w celu marketingu bezpośredniego,

• w celach analitycznych i statystycznych,

• w celu badania satysfakcji klienta,

• w celu informowania Cię (w tym drogą elektroniczną) o istotnych kwestiach lub zmianach dotyczących zamówionych przez Ciebie dokumentów lub wzorów dokumentów – np. o możliwej utracie przez nie aktualności czy zmianach przepisów prawa, które mogą Cię dotyczyć.

Podanie danych:
• jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy (np. w przypadku kreowania dokumentów w Kreatorze).

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości korzystania z usług Serwisu, w szczególność wykreowania dokumentów w Kreatorze,

• brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy,

• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

Możliwość cofnięcia zgody:
• w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Profilowanie
W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Serwisie, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób treści. W przypadku usługi newslettera możemy również profilować dostarczane Ci treści. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do
przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Cookies
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
• usunąć pliki cookies, • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji, • statystycznych, • marketingowych, • udostępniania funkcji Serwisu.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
• Firefox • Chrome • Safari • Internet Explorer / Microsoft Edge
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

Usługi zewnętrzne
W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
Dostawca płatności
Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji *
Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej *
Biuro rachunkowe
Podmiot zapewniający system mailingowy
Podmiot zapewniający usługi marketingowe *
Podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu *
Portale społecznościowe *
Dostawca pakietu biurowego *
Hostingodawca
Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII  EUROPEJSKIEJ
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:
* uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
biuro@kros-clean.pl